Komunikat ŚKZTT: Informujemy zainteresowanych, że z dniem 17 maja 2014 r. w wyniku porozumienia ŚKZTT z Portalem i Redakcją MTST Cykloturysta oficjalnie stronę www.kztt.org.pl administruje webmaster Red. Lesław Dynak

Ostatnie aktualizacje: AWARia!. W nawiasach podano datę aktualizacji pliku lub datę dodania do serwisu.


uwaga, w związku z awarią serwisu - wszystkie utracone dane są wprowadzane na nowo - prosimy o cierpliwość! [webmaster]

Trwa modernizacja serwisu (!) W związku z "nowym" administratorem serwisu (patrz powyżej!) prosimy o uwagi, sugestie dotyczące linków, które nie działają - lub zmienił się ich adres (!).
SPIS TREŚCI: